MasterTopo.pl - Plakaty TOPO (ściany Tatr dla wspinaczy)
Szczyty Tatr (z mapami)

 
15_mnich_nw 16_mnich_n NOWOŚĆ, Zadni Mnich N-S, Zadni Mnich E (lipiec 2019) zestaw 2x B3:
Zadni Mnich N-S, ściany północna i południowa oraz Zadni Mnich E, uskok pd.-wschodni i ściana północno wschodnia. Pierwsze wydania, 20 dróg i kombinacji (numeracja łączna), w tym nowe drogi z 2003 roku, dodatkowo rozszyfrowano i naniesiono kilka nieopisanych dotąd wariantów. Zlokalizowano osadzone w skale stałe przeloty (z podziałem na ringi i spity). Uaktualniono po reekipowaniu w 2018 stan ringów i stanowisk zjazdowych na drodze zachodnią granią i na uskoku. Zaznaczono ok. 30 punktów wysokościwych w ścianach i na ich obrzeżach, uporządkowano i dodano szereg nazw oraz określeń formacji z pierwotnych opisów, nie tylko przewodnikowych. Załączono rekordowo dokładną mapkę szczytu (1:1000, poziomice co 1 m, z danych LiDAR), pozwalającą nie pogubić się w orientacji jego ścian i filarów. Format B3 (x2), wersje składana i rolowana. Szerszy opis jest m. in. tu: (NEWS na wspinanie.pl z 2 sierpnia 2019).
15_mnich_nw 16_mnich_n NOWOŚĆ, Mnich N, Mnich NW (czerwiec 2019) zestaw 2x B3:
Mnich NW, ściana pn.-zachodnia oraz Mnich N, ściana północna.
Pierwsze wydania, 30 dróg i 3 kombinacje (numeracja łączna), w tym 6 nowych dróg od 2013 roku, dodatkowo rozszyfrowano i naniesiono około 10. nieopisanych dotąd, popularnych wariantów, uaktualniono po reekipowaniu w 2015-2017 stan ringów i stanowisk zjazdowych. Zaznaczono wiele punktów wysokościwych w ścianie i na jej obrzeżach, uporządkowano i dodano szereg nazw oraz określeń formacji z pierwotnych opisów, nie tylko przewodnikowych, na ogół z dokładnym wskazaniem ich źródeł. Format B3 (x2), wersje składana i rolowana. Szerszy opis jest m. in. tu: (ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl z 7 czerwca 2019).
NOWOŚĆ, RYSY - zestaw topograficzny z mapą 1:10 000 (styczeń 2019), format 2 x B3, zaczątek nowej serii SZCZYTY TATR. Zawiera dokładne fotografie szlaku od Morskiego Oka, ze zbliżeniem na skalną część szczytową (Grzędę Rysów, która zajmuje około 40 cm na zdjęciu, na którym widać też każdy zakos szlaku na skałach i odcinki z łańcuchami). Na odwrocie dokładnego zdjęcia znajduje się mapa 1:10 000, bazująca na danych LiDAR. Obejmuje ona teren od schroniska nad Morskim Okiem i Włosienicy aż po południowe stoki Rysów, ze słowackim Schroniskiem pod Wagą i Żabimi Stawami Mięguszowieckimi (ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl).
Jest to najdokładniejsza wydana drukiem poziomicowa mapa tego terenu, zawiera ona (na tym samym obszarze) 2-3 razy więcej nazwanych obiektów terenowych niż mapa w wojskowa 1:10 000 z lat 1985-1992, dotychczas pod tym względem wiodąca. Np. szczytów i zidentyfikowanych turni mających nazwę jest 3 razy więcej (przyrost z 33 do około 100), zaś przełęczy i nazwanych przełączek 2,5 raza więcej (z 21 do 56); nawet nazw formacji dolinnych czy żlebów jest przeszło 1,5 raza więcej. Co ważne, na obecnej mapie na rysunku skał nie redukowano ilości poziomic ani nie upraszczano ich kształtu (co było udziałem wspomnianej mapy wojskowej, na której poziomice na skałach narysowano aż 10 razy rzadziej niż poza skałami). Ponadto obecna mapa sięga z dokładnym odwzorowaniem terenu blisko kilometr dalej na południe, poza granicę państw, niż wspomniana mapa wojskowa tej samej skali. Mapa szczegółowa obejmuje też cały szlak na Przełęcz pod Chłopkiem i znaczną część szlaków na Szpiglasową Przełęcz i Wrota Chałubińskiego (powyżej Stawu Staszica).
Dodatkowo w zestawie jest druga mapa dojść i dojazdów 1:40 000, która pokazuje szlaki od wielkich parkingów na Polanie Palenicy i Łysej Polanie oraz jak ewentualnie zejść na południe do Popradzkiego Stawu i Szczyrbskiego Jeziora, a potem dojechać z powrotem do Zakopanego. Ponadto zamieszczono profil szlaków pomiędzy Morskim Okiem, szczytem Rysów i Popradzkim Stawem. Zaznaczono, gdzie można nabrać lub zakupić wodę pitną (ważne zwłaszcza dla wchodzących na szczyt od strony Morskiego Oka), pokazano popularne punkty widokowe na szlakach oraz gdzie są toalety (WC). Przy profilu szlaków omówiono historię zdobywania szczytu oraz pomiarów wysokości, w tym obrosłą nieporozumieniami sprawę wysokości wierzchołka najwyższego. Legendy do map i inne objaśnienia są po polsku i angielsku oraz po słowacku.
Zestaw w części zdjęciowej przeznaczony jest głównie dla turystów, w tym także zimowych turystów wysokogórskich (np. zaznaczono warianty zimowe szlaku). Temu służy m.in. sposób podania międzyczasów na szlaku, od pewnej wysokości na pierwszym miejscu są czasy typu „ile jeszcze do szczytu?”. Cały komplet, wraz z zawartymi w nim mapami i profilem terenu, ma stanowić praktyczny i samowystarczalny zbiór informacji terenowych, potrzebnych do zdobycia szczytu Rysów i ewentualnego zejścia z drugiej strony Tatr oraz powrotu na kwaterę. Sama mapa szczegółowa natomiast jest skierowana w większej mierze do taterników, zainteresowanych długimi wspinaczkami z pogranicza alpinizmu lub szczegółami grani (np. Wołowego Grzbietu, Żabiego Konia czy Żabiego Mnicha oraz rozbudowanymi masywami i depresjami Niżnich Rysów i Rysów aż po Wysoką i Popradzką Kopę, a także żebrami Cubryny, Kazalnicy z Kotłem i Czołówki Filara Mięguszowieckiego). Oraz, oczywiście, do osób wybierających się na trudne szczyty z przewodnikiem.
Zestaw jest dostępny m. in. w Sklepach Podóżnika, w księgarni portalu wspinanie.pl (tylko składane), w Antykwariacie Górskim 'FILAR' oraz w Księgarni Górskiej w Zakopanem. Tu podstrona z większą liczbą adresów: Gdzie Kupić. Zestaw ma wersje składane mapowo (w mocnej kieszonce) oraz zrolowane. Format 2 x B3, zadrukowany obustronnie (4 strony, na 2. arkuszach).
05_koscielce_3wydanie NOWOŚĆ, Kościelce, 3 wydanie (sierpień 2018), aktualny topo-plakat podwójny, formatu XL (B2):
Kościelec i Zadni Kościelec, ściany zachodnie. Nowe wydanie, 89 dróg (15 nowych dróg
więcej względem wydania 2. z 2014), uaktualniony stan odhaczeń i stanowisk zjazdowych, zaznaczono wiele punktów wysokościwych u podnóży ściany i na grani, uporządkowanie i dodanie nazw. Format B2, wersje składana i rolowana. Szczegółowszy opis jest m. in. tu: (ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl).
14_Kiezmarski Szczyt od pd Rozmiar XL (B2 pionowo), Kieżmarski Szczyt (2015), dokładny fotograficzny obraz południowj ściany z liniami dróg i zejść: Kieżmarski Szczyt, ściana południowa - Kežmarský štít, južná stena.
Topo-plakat przedstawia blisko 40 dróg, linie zejścia ze szczytu, oraz wtrawersowania i linie zjazdów. Plakat obejmuje też 8 dróg na południowych ścianach Wielkiego i Wschodniego Szczytu Wideł.
Wydanie pierwsze. Format B2 pionowo, wersje składana mapowo (w kieszonce) i rolowana.
Opis jest m. in. tu: (ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl oraz news wstępny).
11Kopa Spadowa 03Zabi Mnich Zestaw w rozmiarze 2 x B3, Kopa Spadowa oraz Żabi Mnich (2015). Dokładny fotograficzny obraz ścian z liniami dróg, wtrawersowań i zjazdów.
Kopa Spadowa - topo ściany czołowej to blisko 30 dróg i wariantów, nowsze stałe stanowiska zjazdowe, opisy zejścia oraz przeglądowy obraz otoczenia aż do Żabiego Mnicha.
Żabi Mnich od zachodu - topo-plakat Żabiego Mnicha przedstawia ponad 30 dróg (tym 4 nowsze) i ważniejszych wariantów, 5 kombinacji, stałe stanowiska zjazdowe.
Wydania: pierwsze (Żabi Mnich) oraz drugie zmienione (Kopa). Wersje składane mapowo i rolowane.
Opis jest m. in. tu: (ZOBACZ NEWS na wspinanie.pl oraz news wstępny).
04Zamarla Turnia 03Mnich i Mniszek Zestaw w rozmiarze 2 x B3, Zamarła Turnia oraz Mnich i Mniszek, wydanie 3 (2014). Dokładny fotograficzny obraz ścian z liniami dróg, wtrawersowań i zjazdów.
Zamarła Turnia - topo Zamarłej to blisko 50 dróg i wariantów, najnowsze stałe stanowiska zjazdowe.
Mnich i Mniszek ściany wschodnie - topo-plakat Mnicha i Mniszka przedstawia ponad 90 dróg (tym 8 nowszych) i ważniejszych wariantów, 14 kombinacji, stałe stanowiska zjazdowe. Szerszy opis jest tu: (NEWS na wspinanie.pl). Wydania trzecie. Format B3 (2 x B3), wersje składane mapowo i rolowane.
08_Mieguszowieckie i Cubryna wprost od Morskiego Oka Rozmiar XL (B2), Mięguszowieckie i Cubryna (2014), dokładny fotograficzny obraz rozległych urwisk z liniami dróg i zejść: Mięguszowieckie i Cubryna wprost od Morskiego Oka.
Topo-plakat przedstawia ponad 90 dróg, linie zejść ze szczytów, w tym zwłaszcza odcinki zejść po stronie południowej oraz wtrawersowania w urwiska i linie zjazdów. Jesienny śnieg podkreśla rzeźbę skalną.
Szerszy opis jest m. in. tu: Mięguszowieckie i Cubryna – ukazał się nowy przewodnik Master Topo (ZOBACZ NEWS) (wspinanie.pl). Format B2, wersje składana mapowo (w kieszonce) i rolowana.
07_Miegusz Czolowka Rozmiar XL (B2), Czołówka Mięgusza (2014), pierwszy dokładny fotograficzny obraz ściany z liniami dróg: Czołówka Mięgusza (ściana czołowa pn.-wsch. filara Mięguszowieckiego Szczytu).
Wydanie pierwsze. Jest na nim 25 dróg oraz 7 kombinacji, wyceny, odhaczenia i stałe stanowiska zjazdowe. Jest nawet solowa nowa droga ze stycznia 2014 (ZOBACZ NEWS). Szerszy opis jest m. in. tu: Czołówka Mięgusza – ukazał się nowy przewodnik Master Topo (ZOBACZ NEWS) (wspinanie.pl).
Format B2, wersje składana mapowo (w kieszonce) i rolowana.