El Capitan, Quo Vadis  (part of 2002 route poster)

Powered by Zoomify     
Pełny poster     NAWIGACJA - skala: w MENU w dole okna: (+) zoom in, (), zoom out, lub poziomy suwak skali; - przesuwanie: w MENU strzałkami lub MYSZKą
Full Poster     NAVIGATION - size: by MENU at bottom of window: (+) zoom in, (), zoom out, or horizontal slider; - move: arrows in MENU or drag by MOUSE
KW-W, topo El Capitan      Powrót do plakaty niekomercyjne            Back to uncommercial posters